Razvrščanje in baliranje odpadne embalaže

Družba razpolaga z objektom v katerem se nahajata prebiralna linija in balirna naprava za obdelavo odpadne embalaže. Prebiralna in balirna naprava sta primerni za obdelavo ločeno zbranih komunalnih odpadkov v ekoloških otokih in obdelavo embalaže iz industrije ter trgovin. Dnevno na liniji preberemo in zbaliramo preko 20t odpadnega kartona oz. 7t odpadne plastične embalaže, ki jo nato predamo predelovalcem.