Zbiranje in predelava odpadne električne in elektronske opreme

Za družbo ZEOS v Karbonu zbiramo in predelujemo odpadno električno in elektronsko opremo, ki nastane na širšem področju Savinjsko Šaleške regije, tako v gospodinjstvih, kot v industriji. Zbrano opremo razgradimo na osnovne surovine in jih predamo v predelavo ustreznim predelovalcem.