Obrati za razstavljanje v okviru skupnega načrta EKOMOBIL

Poleg zbirnih mest, so vam za oddajo izrabljenih vozil na voljo tudi obrati za razstavljanje. Izberite vam najbližji obrat, kamor lahko brezplačno oddate izrabljeno vozilo. Tako kot na zbirnih mestih, vam bodo tudi v obratu ob oddaji vozila izdali potrdilo o uničenju vozila, s katerim boste vozilo lahko odjavili iz prometa.
 
Potrdilo o uničenju je veljaven dokument na področju celotne Evropske unije. Prav tako lahko na osnovi tega dokumenta na DARS oddate zahtevek za nadomestno vinjeto, v kolikor pa je vozilo še registrirano, lahko zahtevate tudi povračilo še neizkoriščenega dela dajatve za uporabo cest ter avtomobilskega zavarovanja.
 
Za informacije vam je na voljo:
Tel.: , e-pošta: info@karbon.si