Ravnanje z odpadki iz dejavnosti servisiranja in vzdrževanja vozil!

Pri izvajanju servisnih in vzdrževalnih storitev vozil nastajajo tudi odpadki v obliki izrabljenih sestavnih delov. Skladno s 13. členom Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11 z dne 29. 4. 2011), so izvajalci tovrstnih storitev dolžni sestavne dele vozil, ki nastanejo kot odpadek oddati obratu za razgradnjo izrabljenih vozil skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili v Sloveniji EKOMOBIL.
Kot eden izmed treh obratov skupnga načrta za ravnanje z izraljenimi vozili v Sloveniji EKOMOBIL, izvajalcem servisnih dejavnosti
 
nudimo prvzem sledečih vrst nenevarnih odpadkov:
 • 15 02 03 - Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni pod 15 02 02
 • 16 01 03 - Izrabljene avtomobilske gume.
 • 16 01 06 - Izrabljena vozila.
 • 16 01 06 - Izrabljena vozila, iz katerih so odstranjene tekočine in druge nevarne sestavine.
 • 16 01 16 - Rezervoarji za utekočinjen plin.
 • 16 01 17 - Železne kovine.
 • 16 01 18 - Barvne kovine.
 • 16 01 19 - Plastika.
 • 16 01 20 - Steklo.
 • 16 01 22 - Druge tovrstne sestavine.
 • 16 01 99 - Drugi tovrstni odpadki in
 • 16 08 01 - Izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo zlato, srebro, renij, rodij, paladij, iridij ali platino (razen 16 08 07).
 • 19 12 08 - Tekstil.

Ne nudimo pa prevzema sledečih vrst nevarnih odpadkov:

 • 13 02 05 - Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja.
 • 13 07 01 - Kurilno olje in dizel.
 • 13 07 02 - Bencin.
 • 15 02 02 - Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe in zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi.
 • 16 01 07 - Oljni filtri
 • 16 01 08 - Sestavine, ki vsebujejo živo srebro.
 • 16 01 09 - Sestavine, ki vsebujejo PCB.
 • 16 01 10 - Eksplozivne sestavine (npr. iz zračnih blazin).
 • 16 01 11 - Zavorne obloge, ki vsebujejo azbest.
 • 16 01 13 - Zavorne tekočine.
 • 16 01 14 - Tekočine proti zmrzovanju, ki vsebujejo nevarne snovi.
 • 16 01 21 - Nevarne sestavine, ki niso navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 ter 16 01 13 in 16 01 14.
 • 16 06 01 - Svinčeve baterije - akumulatorji.

Za oddajo navedenih nevarnih odpadkov se izvajalci lahko obrnejo na podjetje Saubermacher Slovenija!

Izrabljene sestavne dele lahko oddate v centru za gospodarjenje z odpadki KARBON na Partizanski cesti 78 v Velenju (vhod v Premogovnik Velenje), ali pa nas pokličite da se dogovorimo za prevzem na vaši lokaciji!

Za informacije vam je na voljo:
Tehnični vodja področja ravnanja z vozili,
, e-pošta: info@karbon.si